டைட்டானிக் உண்மையில் மூழ்கவில்லை | Truth behind the Titanic sank | Documentary | history epi 16 |

ヘルプ

#டைட்டானிக் #கப்பல் உண்மையில் மூழ்கவில்லை ஆதாரத்துடன் | #Untold truth behind the #Titanic sank #tamil #history epi 16

This video is about #documentary of Titanic
swapped with its sister ship the #Olympic as part of an #insurance money.

© 2017 Kollywood Talk.
Audio : siva ( https://goo.gl/ELlWTz )

引用元: Youtube
Youtube動画

タイムコメント

コメントの投稿にはログインが必要です。
Loading

動画コメント

コメントの投稿にはログインが必要です。
Loading